Turnstyles

SL visste att spärrarna var farliga

Installationshandboken till SLs spärrar visar att företaget sedan åratal tillbaka vetat om att spärrarna i vissa situationer kunde vara farliga och slå igen om resenärer.

Bakgrund

Leverantören av systemet heter Intergate skriver om den omfattande ordern på sin hemsida:

Tunnelbanan, Stockholm: SL valde återigen vändkors från Automatic Systems. Denna order avser totalt 500 st för leverans till olika stationer under 5 år.

Installationerna av den nya typen av spärrar med skjutdörrar av glas har den senaste tiden mött en hel del kritik efter ett antal uppmärksammade olycksfall i flera svenska medier. Några av dem som har rapporerat om detta är SVT, Sveriges Radio, SvD, DN och Metro. Här är ett urval artiklar om problemet med klämningar i tunnelbanetrafiken:

[DN 111007] Nicole fick spärren över halsen
[DN 111104] Biezel fastnade i tunnelbanespärren
[SvD 120229] Glasdörrarna i t-banan skadar fler
[DN 120903] Anna klämdes i spärrarna – skadade ögat och ryggen
[DN 120905] Bara i år har 36 resenärer blivit skadade
[SR 120905] SL i krismöte efter skador i t-banespärrar
[SVT 120905] Problem med spärrarna fortsätter
[DN 120906] SL lovar säkrare spärrar
[DN 120906] De farliga spärrarna blir fler
[DN 120908] SL:s vd: Jag har också blivit klämd i spärren
[SVT 120915] Dekaler ska minska skadorna i SL:s spärrar
[Metro 120926] Starka reaktioner på SL:s utspel

På Intergates hemsida finns installations- och fältmanualer till ett flertal av deras produkter. Såvitt mina efterforskningar visar är PNG 3XX modellnamnet på den serie av spärrar som finns i tunnelbanan i Stockholm. Den som laddar ned manualen och läser den hittar information om hur spärrarna monteras, tekniska specifikationer, instruktioner för hur spärrarna konfigureras och ställs in samt ett längre avsnitt om hur spärrarna detekterar och förhindrar otillåtna passager (genom att smälla igen). Manualen innehåller också en förteckning över alla fabriksinställningar samt hur dessa kan ändras för att få spärrarna att bete sig på olika sätt.

Så här ser en normal åkning ut:

Normal passage genom spärrarna.

Normal passage genom spärrarna.

Spärrarna är designade för att släppa igenom trafikanter med giltiga biljetter och släppa ut trafikanter från tunnelbanan. Utöver detta stoppar spärren tre olika typer av “otillåtna passager”:

Tre olika typer av bedrägeri (otillåtna passager) beaktas. När ett bedrägeri upptäcks, stänger hindret omedelbart. Larmet aktiveras mer eller mindre snabbt beroende på typ av bedrägeri.

Den enklaste typen av otillåten passage kallas “intrång”.

Intrång

Intrång: utlöses så snart minst en fotocell utlöses i entrékorridoren (utan giltig biljett). Dörren stängs. Det går värre för den som först visar biljett, som vi strax kommer se nedan.

“Intrång” följs av “paråkning”. Namnet är en översättning av det engelska begreppet “tailgating”.

"Paråkning"

“Paråkning”: en eller flera personer utan behörighet följer efter en som har behörighet. Grinden stängs precis efter att den som har behörighet har passerat men innan den som inte har når glasdörren.

Den tredje typen av bedrägeri kallas “intrång motsatt sida” och inträffar när en person försöker lämna tunnelbanan samtidigt som en annan går in med giltig biljett.

"Intrång motsatt sida".

“Intrång motsatt sida”. Grinden stängs mellan inpasserande och utpasserande, innan någon av dem når fram.

Spärrarna upptäcker in- och utpassager med hjälp av en rad fotoceller placerade bakom dimmade glas i korridorens insida. Beroende på när och hur ljuset bryts stängs spärren.

Tyvärr finns det icke-ideala situationer i tunnelbanan, där spärrarna inte fungerar på ett säkert sätt. Flera sådana exempel på farliga situationer exemplifieras i manualen. Här är några av de situationer som leverantören varnar för.

Exempel #1: Resenär med handbagage

"Hindren kommer stänga när väskan har passerat."

“I figuren ovan, bör den passerande hålla sin väska närmare kroppen, annars kommer PNG:n att registrera ett bedrägeriförsök (paråkning) och övergå i alarmstatus. Hindren kommer att stänga när väskan passerat.”
(PNG 3XX FÄLTMANUAL, sidan 47)

 Exempel #2: Resenär med barnvagn

PNGFig20

“Efter att ha stoppat in en giltig biljett, kör användaren in en kärra i passagen. Om kärran detekteras av fotocellerna, blir det ‘paråkning’ och larmet går och hindren stängs när kärran passerat. Om kärran inte detekteras av fotocellerna kan hindren stänga mot kärran.”
(PNG 3XX FÄLTMANUAL, sidan 48)

Exempel #3: Resenär med djur (eller medföljande barn)

PNGFig21

“Om djuret inte passerar samtidigt som användaren och om det detekteras av fotocellerna, startar ‘paråkning’-larmet och hindren stänger före eller efter användaren beroende på aktuell inställning. Om inte djuret detekteras eller om användaren passerar för sent, kan hindren stänga mot djuret.” (PNG 3XX FÄLTMANUAL, sidan 48)

Tillverkaren skriver i sina anmärkningar på sidan 47:

Samtliga fotoceller är placerade för att detektera närvaro, oavsett var någon befinner sig i passagen.

Alla detekteringsprinciper som redovisats här är de som normalt används. De kan, om så önskas, anpassas efter speciella kundönskemål genom att enkelt ändra i PLC-programmet som kontrollerar PNG:n.

Med andra ord: den kund som vill reglera spärrarnas inställningar för att öka deras säkerhet på bekostnad av deras exakthet kan begära att detta görs. Manualen listar vidare en rad olika inställningar som reglerar hur snabbt eller långsamt spärren stänger igen, olika grad av känslighet och så vidare.

Min slutsats efter att ha läst detta är att SL:

  1. Redan vid installationstillfället (minst) hade tillgång till information som visar att spärrarna kunde vara farliga för trafikanter i ett flertal situationer
  2. Valde att installera systemet ändå, trots att ett stort antal personskador var att vänta i syfte att öka sina intäkter på bekostnad av resenärernas säkerhet
  3. SL har underlåtit att informera om detta tills olyckor redan skett och media började rapportera om dessa
  4. Att detta skett trots att grupper som barn djur samt personer med funktionnedsättningar tydligt låg i riskzonen för att i högre grad drabbas av skador från systemet.

Läs hela manualen på Intergates hemsida.

Alla bilder ovan tillhör Intergate och citeras i syfte om att informera allmänheten om ett befintligt säkerhetsproblem i tunnelbanan. Bilden överst i artikeln är tagen av zeraien och licenserad enligt Creative Commons.

Vector Lab (http://vectorlab.se/) is an independent security researcher, and does not take any responsibility for misuse of this information which is given in good faith to protect the public.

Comments
2 Responses to “SL visste att spärrarna var farliga”
  1. Maggan says:

    Bra läst och bra skrivet!

Leave A Comment